Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Interactive Triangle Calculation

Calculate the sides and angles of any triangle easily with Triangle Calculator!
  Do you want an app that can calculate the sides and angles of any triangle? Are you looking for a new triangle calculator that can simplify your life and give you all the information about any type of triangle? If your answer is yes, then you will have to download and install Triangle Calculator on your Android smartphone or tablet because it is just the perfect app for you right now.
Triangle Calculator is a new app that will simplify your life and will let you calculate the side and angles of any triangle and get all information about it within one tap. Not only that! Our app will also give you a
very wide selection of pre-made triangles and also give you the possibility of drawing the lines on the screen and we will take care for calculating the results instantly.

We developed a very easy to use interface so you can use our app without complications. You don’t have to watch any tutorial to know how to use it because we already made everything easier for you.
Our app will give you all the information about any triangle such as sides, angles, height, perimeter, and area.
Calculate the three functions of any triangles instantly. The functions that you can calculate are: Sine, Cosine, and Tangent.


You can use our app without creating accounts.
Triangle Calculator is free and you can use it without paying anything because there are no hidden fees, no special memberships, and no annual subscription fees. Everything is FREE!
A very wide selection of pre-made triangles such as Equilateral Triangle, Isosceles Triangle, Acute Triangle and many many more.

What are you waiting for? Download Triangle Calculator and enjoy calculating any triangle for free.

Υπολογίστε εύκολα τις πλευρές και τις γωνίες οποιουδήποτε τριγώνου!
Το Triangle Calculator είναι μια νέα εφαρμογή που θα απλοποιήσει τη ζωή σας και θα σας 
επιτρέψει να υπολογίσετε τις πλευρές και τις γωνίες οποιουδήποτε τριγώνου και να πάρετε όλες 
τις πληροφορίες σχετικά με αυτό άμεσα. Όχι μόνο αυτό! Η εφαρμογή μας θα σας δώσει επίσης μια 
πολύ μεγάλη ποικιλία από προκατασκευασμένα τρίγωνα και θα σας δώσει επίσης τη δυνατότητα να
 σχεδιάσετε τις γραμμές στην οθόνη και θα κάνει άμεσα υπολογισμό των αποτελεσμάτων.

Μια πολύ μεγάλη ποικιλία από προκατασκευασμένα τρίγωνα όπως το ισόπλευρο τρίγωνο, το 
ισοσκελές και πολλά άλλα.

Κατεβάστε το app και απολαύστε τον υπολογισμό κάθε τρίγωνου δωρεάν.
Youtube:
Triangle Calculator

Download from Google Play