Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Electricity consumption

Do you want to see how much energy you consume every hour, day or month? Or maybe you want to experiment with various energy-saving solutions and want to see if they are worth it? Then you need our Electricity Consumption tool!
What this app does is it allows you to see the total consumption of every electronic product in your entire home. We make it easy for you to see just how much you spend on electricity every year, so you can avoid all the hassle without any problems.
Plus, you can easily update the local energy cost accordingly if you want, it’s at a default value of $0.15 per kW. This way you are always in control and Electricity Consumption offers you all the features and benefits you want in an incredible manner.
The fact that you can see the overall consumption for every device is amazing. This way you can finally figure out if your products are indeed green or not.

Download the Electricity Consumption and you will have no problem figuring out what products consume the most energy. From here to saving energy it will be one single step!
Features:
•    Learn the electric consumption per product
•    Update the price per kWh as you see fit
•    Supports all home appliances and electric/electronic products

Θέλετε να δείτε πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνετε κάθε ώρα, μέρα ή μήνα; Ή ίσως θέλετε να πειραματιστείτε με διάφορες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και θέλετε να δείτε αν το αξίζουν; Τότε, χρειάζεστε το εργαλείο «Κατανάλωση ρεύματος»!
Αυτό που κάνει αυτή η εφαρμογή είναι ότι σας επιτρέπει να βλέπετε τη συνολική κατανάλωση κάθε ηλεκτρονικού προϊόντος σε ολόκληρο το σπίτι σας.
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε τελικά να δείτε αν οι συσκευές σας είναι πράγματι οικονομικές ή όχι.
Το κόστος κατανάλωσης της κιλοβατώρας έχει υπολογιστεί στα 0.15 € (2015) από τον τιμοκατάλογο της ΔΕΗ και περιλαμβάνει φπα , χρεώσεις υπηρεσιών (εκτός των παγίων δημοτικά τέλη κλπ).
Μπορείτε να το αλλάξετε σε περίπτωση αλλαγών των χρεώσεων.
Μια χρήσιμη Ελληνική εφαρμογή για να κάνετε οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

• Υποστηρίζει Ελληνικά και Αγγλικά
 

Youtube:
Electricity consumption


Download from Play store